Životní prostředí

Úvod

Odbaveni

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. přijala společenskou odpovědnost ve všech oblastech působení na složky životního prostředí. Trvale zabezpečuje všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů, na které navazují vydaná povolení, rozpracovaná v interních předpisech společnosti pro jednotlivé provozy letiště v celém rozsahu činnosti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. zároveň aktivně spolupracuje se svými partnery, působícími v areálu letiště a jeho okolí, s cílem dosáhnout i jejich šetrného a odpovědného chování vůči životnímu prostředí.