Odbavení cestujících

Check-in

On-line check-in

Letecké společnosti při nákupu letenky nabízejí i možnost on-line odbavení. Konkrétní možnosti a podmínky, jaké Vaše letecká společnost nabízí, si vždy ověřte před cestou na letiště.

Standardní check-in

Probíhá na odbavovacích přepážkách ve veřejné části Terminálu letiště, označených konkrétním číslem letu.

Odbavení běžně začíná 2 hodiny před letem a přepážka se zavírá 40 minut před plánovaným odletem. Tento čas se ale může u jednotlivých destinací a leteckých společností lišit.

K odbavení si připravte letenku a cestovní doklady a předem věnujte pozornost bezpečnostním pokynům, týkajících se přepravy předmětů v odbavených nebo příručních zavazadlech – viz. odbavení zavazadel.