Zavazadla

Reklamace zavazadel

V případě, že došlo k poškození nebo nedoručení zavazadla má cestující právo tuto skutečnost reklamovat.

V prostoru výdeje zavazadel je umístěn kontaktní telefon na pracovníka Handlingu, který s cestujícím sepíše protokol o poškození nebo nedoručení zavazadla. Tento protokol obsahuje i referenční číslo a kontakt pro další komunikaci. Způsob doručení nedoručených zavazadel závisí na podmínkách konkrétní letecké společnosti.

V případě dodatečné reklamace je nutné kontaktovat přímo leteckou společnost a to nejpozději do 7dnů po příletu.