Životní prostředí

Letištní výbor pro životní prostředí

Letištní výbor pro životní prostředí na Letišti Karlovy Vary je zřízen provozovatelem letiště s cílem respektovat zásady dobrých sousedských vztahů všech zainteresovaných stran a zachovat nekonfliktní prostředí i při rozvoji provozu na letišti Karlovy Vary, v rámci existujících kapacit letiště a platné legislativy pro oblast civilního letectví v České republice.

Na základě aktuálního předpokladu navýšení provozu na letišti Karlovy Vary se provozovatel letiště rozhodl vytvořit platformu Letištního výboru pro životní prostředí, která je otevřena všem zainteresovaným stranám v problematice provozu letiště Karlovy Vary a která bude vyjadřovat vzájemný respekt, informovanost a odpovědnost pro rozvoj všech zúčastněných partnerů a povede k prospěšné koexistenci v dotčeném území.

Zainteresované strany

  • Letiště Karlovy Vary s.r.o. – je provozovatelem Letiště Karlovy Vary
  • Karlovarský kraj – je vlastníkem infrastruktury a jediným společníkem společnosti Letiště Karlovy vary s.r.o. Vzájemné vztah jsou upraveny Smlouvou o nájmu podniku a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště.
  • Karlovy Vary – krajské a statutární město, na jehož území se nachází areál letiště a které je ovlivněno provozem letiště
  • Olšová Vrata – městská část, která je v bezprostřední blízkosti letiště a katastrální území, na kterém se letiště nachází
  • Okolní obce – statutární zástupci obcí, které jsou dotčeny provozem letiště, zejména místní letovou činností při výcviku pilotů
  • Provozovatelé letecké činnosti – provozovatelé, kteří mají základnu na letišti Karlovy Vary a smluvní vztah s provozovatelem letiště, který vymezuje opatření k minimalizaci vlivu na životní prostředí v okolí letiště
  • Řízení letového provozu ŘLP ČR – poskytovatel veřejné letové provozní služby uživatelům ve vzdušném prostoru ČR, na letišti Karlovy Vary
  • Další zainteresované strany – jedná se o právní subjekty, které mohou být také dotčeny provozem letiště nebo realizují svojí činnost v rámci Letiště Karlovy Vary, a které mají zájem na zachování bezkonfliktního prostředí a dobrých sousedských vztahů při rozvoji provozu letiště.
  • Odborná veřejnost – zástupci složek civilního letectví v ČR (Ministerstvo dopravy, Odbor civilního letectví; Úřad pro civilní letectví), složek z oblasti ochrany životního prostředí a nezávislí odborníci v jednotlivých oblastech problematiky životního prostředí (hluk, voda apod.)

Dotčené území

Jedná se o území, které je zejména ovlivněno místní letovou činností při výcviku pilotů. Nachází se uvnitř pomyslného okruhu se středem nad letištěm a s poloměrem 5 Nmi (Nautical Mile), což je 9.26 km.

Přístup pro členy Letištního výboru pro životní prostředí:

Postup pro obnovu zapomenutého hesla »