Handling - služby

Odbavení letadel

Základní:
 • nakládka/vykládka přepravovaných zavazadel, zboží, pošty
 • transport posádky a cestujících z/do letadla
 • pushback
 • zásobování letadel elektrickou energií z pozemních zdrojů GPU (maximálně 60 min.)
 • celní a pasové odbavení na odletu/příletu
 • bezpečnostní kontrola posádky, cestujících a jejich kabinových a zapsaných zavazadel
 • catering (dodávka občerstvení na palubu letadla) prostřednictvím partnerských dodavatelů
Na žádost:
 • obsluha toaletních systémů letadel
 • zásobování pitnou vodou
 • úklid letadel
 • odvoz odpadků z letadel včetně likvidace
 • start leteckých motorů zařízením ASU
 • odmrazování letadel mechanicky a chemicky (kapaliny: typ I – Safewing MP 1 1938 Eco, typ II – Safewing MP II Flight)
 • tankování LPH provozuje firma TotalEnergies Marketing ČR (JET A-1, AVGAS 100LL) – PLATBA POUZE PLATEBNÍ KARTOU
 • olej / TOTAL AERO D100, D80, DM 15W50
 • kotvení letadel (letadla typu GA na stojánce West)
 • chlazení podvozků proudem vody
 • catering (dodávka občerstvení na palubu letadla) prostřednictvím partnerských

Handlingové služby jsou rozděleny podle dílčích služeb v procesu odbavování letadel pravidelné nebo nepravidelné dopravy, které se neúčtují jednotlivě, ale jako celek. Ceny jsou uvedeny v Cenovém sazebníku služeb v bodě 3 Handlingové služby.

Letadlům všeobecného letectví (GA) se účtuje Asistence, která se dělí podle MTOW letadla, v Cenovém sazebníku služeb uvedená bod bodem 3.2.5.

Služby neuvedené v jednotlivých handlingových souborech služeb nebo uvedené jako služby na vyžádání budou účtovány podle Cenového sazebníku služeb, bodu 5 Ceník služeb letiště.

Ceník a poplatky(URL)

Služby posádkám při odbavení letadel

 • crew – lounge (pro posádky komerčních letů)
 • self briefing (pro posádky GA)
 • poskytování předletových informací (traťové a letištní NOTAMy, meteorologické informace)
 • Internet
 • zajištění transportu z/na letiště/města
 • zajištění hotelových rezervací