Odbavení cestujících

Práva cestujících v dopravě

Za přepravu osob a zavazadel odpovídá letecká společnost.

Pokud je Váš let zrušen nebo významně zpožděn, případně pokud Vám byl odepřen nástup na palubu letu, na který jste měli platnou rezervaci, máte dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 261/2004 nárok na kompenzaci.

Toto právo se vztahuje na odlet pravidelným letem z území členského státu EÚ nebo na pravidelné lety dopravců státu EÚ přilétajících do EÚ z třetích zemí mimo EÚ.

Nárok na kompenzaci se nevztahuje na případy vyšší moci, jako například nepříznivé počasí, stávky, bezpečnostní rizika a ohrožení bezpečnosti provedení letu.

Na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím na území ČR dohlíží odpovědný orgán:

Úřad pro civilní letectví
Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6

Tel.: +420 225 422 267
Fax: +420 225 421 990

E-mail: caa@caa.cz | podatelna@caa.cz

Úřad pro civilní letectví(URL)