Exkurze

Exkurze

Letiště nabízí zájemcům, zejména ze strany škol, komentované prohlídky v areálu letiště. Je možné se blíže seznámit s hlavními činnostmi a službami mezinárodního letiště s tzv. vnější Schengenskou hranicí, které umožňuje i odbavení cestujících a letů mimo území Schengenské dohody. Uvidíte v detailu vybavení a službu bezpečnostního odbavení osob před odletem, moderní hasičskou stanici a prostředky pro zásah v areálu letiště v případě požáru nebo nehody letadla, techniku pro odbavení letadel a v neposlední řádě i stroje pro údržbu provozních ploch.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí úseku bezpečnosti pí. Václavu Sakáčovou, tel. +420 731 195 006 nebo e-mail : sakacova@airport-k-vary.cz.