Zavazadla

Celní odbavení

Přílet ze země mimo EU

Pro dovoz zboží ze zemí, které nejsou členu EU, platí množstevní limity pro následující kategorie:

 • zboží dovážené příležitostně k osobní spotřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho domácnosti nebo jako dar
 • tabákové výrobky
 • alkoholické nápoje
 • léky

Omezení při dovozu podle zvláštních předpisů platí pro:

 • veterinární zboží a zvířata
 • úmluva o ochraně ohrožených živočichů a rostlin CITIES
 • zbraně, střelivo a výbušniny
 • návykové látky
 • rostlinný materiál a zboží rostlinného původu
 • finanční prostředky

Přílet ze země EU

Ze země EU platí množstevní limity při dovozu vybraného zboží (osvobozené od spotřební daně):

 • tabák tabákové výrobky
 • alkohol a alkoholické nápoje

Omezení při dovozu platí pro:

 • návykové látky
 • cestování se zvířaty v zájmovém chovu do ČR z ostatních členských států
 • úmluva o ochraně ohrožených živočichů a rostlin CITES

Informace Celní správy ČR (URL)

Kontakt na Celní úřad

Detašované pracoviště Celního úřadu - Letiště Karlovy Vary
Adresa: K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary - Olšová Vrata

Telefon: +420 353 331 033
Email: posta540000@cs.mfcr.cz