Odbavení cestujících

Odbavení PRM

Nemocní a těžko pohybliví cestující

Přeprava nemocných a těžko pohyblivých cestujících musí být před nastoupením cesty předem dohodnuta a potvrzena dopravcem. Ve zvláštních případech může dopravce požadovat lékařský souhlas s přepravou cestujícího, který je uveden na zvláštním formuláři .

Poskytování asistence osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace je na letišti bezplatná. Letiště Karlovy Vary má svoji vnitřní normu kvality pro poskytování této pomoci.

Cestující se zdravotním postižením mohou tuto speciální službu vyžádat předem telefonicky na tel. čísle (+420) 353 360 611 nebo elektronicky na e-mailové adrese: handling@airport-k-vary.cz, nebo přímo ve veřejné hale u pracovnic na odbavovacích přepážkách (Check-in) v den plánovaného odletu.

Těhotné ženy

Při dopravě těhotných žen je nutné předložit na zvláštním formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopna letecké dopravy. Po 34.týdnu těhotenství je letecká doprava na vlastní riziko ženy a dítěte a letecký dopravce se zříká jakékoliv odpovědnosti.