Město Karlovy Vary

Odbaveni

Město založené okolo roku 1350 králem českým a císařem svaté říše římské Karlem IV. na místě léčivých horkých pramenů. Přes šest set let navrací zdraví a životní pohodu návštěvníkům z celého světa, vyhledávané místo setkávání státníků, umělců i vědců. Dnes největší české lázeňské město a také krajské město Karlovarského kraje, dějiště Mezinárodního festivalu Karlovy Vary i celé řady dalších významných akcí. Společně s dalšími významnými lázněmi Evropy kandidát na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO.

Praktické informace(URL)