Odbavení cestujících

Léky a peníze

Přeprava léků v příručním zavazadle

Pro přepravu léků v příručním zavazadle na palubě platí několik výjimek z obecných podmínek o omezení tekutin, aerosolů a gelů na palubě letadla. Všechny léky, které jsou pro cestujícího nezbytné během cesty, může přepravovat bez omezení objemu a množství. Je ale nutné je nahlásit pracovníkům bezpečnostní kontroly a doporučujeme mít u sebe vždy potvrzení od lékaře.

Přeprava peněz

Přes hranice je možné převážet v hotovosti pouze maximálně 10 000 eur (nebo stejnou hodnotu v jiné měně). Pokud potřebujete převézt větší částku v hotovosti, je nutné tuto skutečnost nahlásit celním orgánům. Pokud cestujete z jedné země EU do druhé, je tuto skutečnost nutné nahlásit v obou zemích. V opačném případě Vám pracovníci celní správy mohou převáženou hotovost zadržet.