Odbavení cestujících

Bezpečnostní kontrola

Zásady a pravidla bezpečnostního odbavení na letišti

Za přepravu osob a zavazadel odpovídá letecká společnost.Před cestou na letiště se předem seznamte s přepravními podmínkami, v případě nejasností se obraťte na leteckou společnost, s níž cestujete. Pro klidný a komfortní průběh odbavení se na letiště dostavte s dostatečným časovým předstihem.

Nedílnou součástí odbavení k letu je i bezpečnostní odbavení. Aby Vaše odbavení proběhlo co nejrychleji a nejjednodušeji, žádáme Vás o spolupráci a součinnost s našimi pracovníky. Zde je pro Vás několik rad a doporučení:

1. Ověřte, že Vámi přepravované předměty vyhovují požadavkům bezpečnostních předpisů.
2. Před zahájením bezpečnostní kontroly si připravte Vaše doklady včetně palubního lístku.
3. Ze zavazadla vyjměte a odložte do plastové přepravky veškeré tekutiny a gely o objemu do 100ml uložené do průhledného opakovaně uzavíratelného plastového sáčku a elektroniku. Tekutiny a gely o objemu nad 100ml, s výjimkou dětské stravy a léků, které budou používány po dobu cesty, je zakázáno přepravovat.
4. Dále do plastové přepravky odložte všechny kovové předměty z Vašich kapes, např. klíče, mince, peněženku, mobilní telefon, cigarety a další podobné předměty. Odložte také hodinky, kovový opasek, svrchní oděv (kabát, bundu, sako, šálu) a pokrývku hlavy (čepici, klobouk apod.)

Vyčkejte pokynu bezpečnostního pracovníka k průchodu detekčním rámem. Prosíme, respektujte případné vyzvání k dodatečné kontrole, tato procedura není namířena proti Vám osobně. Na základě výsledků bezpečností kontroly Vašich osobních věcí a zavazadel rovněž můžete být bezpečnostním pracovníkem vyzváni k otevření zavazadla, případně k předložení některého z kontrolovaných předmětů k následné prohlídce. Buďte prosím nápomocni a bez výhrad toto akceptujte.

Po ukončení bezpečnostní kontroly si nezapomeňte vzít zpět své zavazadlo a všechny odložené předměty.