Filmování a foto

Komerční filmování a fotografování v areálu letiště podléhá schválení provozovatelem letiště a je zpoplatněno dle platného ceníku. Vezměte prosím na vědomí, že žádost o schválení je třeba zaslat nejméně 72 hodin před plánovaným konáním akce a musí být předložena na formuláři, který je k dispozici ke stažení na této stránce. Svůj požadavek zašlete prosím na adresu: info@airport-k-vary.cz.

Žádost o souhlas s filmováním / fotografováním v areálu letiště Karlovy Vary(DOCX)