Odbavení cestujících

Víza a cestovní doklady

Před každou cestou doporučujeme cestujícím důkladně prostudovat podmínky vstupu na území státu destinace nebo při přestupu.

Bez řádného vybavení pasovými, vízovými nebo i zdravotními formalitami předepsanými zeměmi odletu, průletu a určení, nelze cestujícího přijmout k dopravě.

Lety do Schengenského prostoru

Schengenský prostor zaručuje volný pohyb osob, proto je nutné mít s sebou pouze doklad totožnosti (občasný průkaz) a nejsou potřebná žádná víza ani další povolení. Detailní přehled států, které patří do Schengenského prostoru je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Lety mimo Schengenský prostor

Při těchto letech je nutné mít u sebe platný cestovní pas (mimo států, které umožňují vstup pouze s občanským průkazem) a do některých zemí je navíc nutné mít i platné vízum. Podrobné informace o vízovém styku s ostatními státy, včetně cestování s dětmi, vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a detailní informace naleznete zde.