Tiskové zprávy

Zahájení procesu posouzení vlivu záměru rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy na Letišti Karlovy Vary na životní prostředí.

15.03.2021, 19:59
| Tisk
                                                    Zahájení procesu posouzení vlivu záměru rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy na Letišti Karlovy Vary na životní prostředí.
 
Proces posouzení vlivu záměru rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy na Letišti Karlovy Vary na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. byl ze strany Ministerstva životního prostředí formálně zahájen dne 04.03.2021.

Ministerstvo životního prostředí rozeslalo všem dotčeným správním celkům a orgánům dokumentaci vlivů záměru „Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na životní prostředí. Dotčené územní samosprávné celky mají povinnost neprodleně zveřejnit informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Karlovarského kraje.

Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) http://www.cenia.cz/eia nebo i na stránkách Ministerstva životního prostředí - http://www.mzp.cz/eia, kód záměru OV3067.

Cílem projektu rozšíření a prodloužení dráhy na letišti Karlovy Vary je dosažení standardních parametrů dráhového systému v rámci strategické sítě regionálních letišť ČR, zlepšení jeho konkurenceschopnosti a schopnosti rozvíjet obchodních aktivity bez významných omezení.  Varianta souměrného rozšíření na 45 m, při zachování stávající osy dráhy a prodloužení na celkovou délku 2.510 m garantuje, že se zlepší provozuschopnost letiště za horších meteorologických podmínek a odstraní se stávající omezení pro využití maximálního obchodního vytížení letadel typu B737 a A320 a významně se tak zvýší jejich dolet při plném obsazení. Zároveň je tato varianta garancí i minimalizace negativních environmentálních vlivů na nejbližší okolí letiště.

Závěrem zpracovatelů dokumentace a dílčích studií je konstatování, že provedení záměru a samotný provoz letiště bude po realizaci generovat vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, které jsou akceptovatelné. Zároveň v souvislosti s výstavbou a provozem posuzovaného záměru nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by vedly k výraznému poškozování životního prostředí, a které by jednoznačně bránily jeho realizaci. Celkově pak lze z hlediska vlivu záměru na životní prostředí vyhodnotit záměr jako únosný z hlediska vlivů pro všechny složky životního prostředí.
 

Letiště Karlovy Vary zahájilo testování svých zaměstnanců

13.03.2021, 13:15
| Tisk
                                                    

Tisková zpráva

Letiště Karlovy Vary zahájilo testování svých zaměstnanců


V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví přistoupilo Letiště Karlovy Vary od 11.03.2021 k provádění preventivních testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím zakoupených testů pro sebe-testování. Testování probíhá při příchodu na pracoviště, ve veřejném prostoru terminálu, a provádí se vždy, pokud od posledního testu zaměstnance uplynulo více než 7 dnů. 
 

Letiště Karlovy Vary snížilo díky úsporám dopady pandemie. Za loňský rok nicméně očekává účetní ztrátu

21.01.2021, 13:13
| Tisk
                                                                                                                                                   
 Tisková zpráva

Letiště Karlovy Vary snížilo díky úsporám dopady pandemie. Za loňský rok nicméně očekává účetní ztrátu
Karlovy Vary (20. 1. 2021) Letiště Karlovy Vary zaznamenalo v loňském roce, stejně jako celý segment civilního letectví, zásadní propad v počtu odbavených cestujících v důsledku pandemie COVID-19. Místo plánovaných 80 000 cestujících, bylo nakonec odbaveno jen 159 komerčních letů a 17 234 cestujících. ...

Vzpomínka na letce RAF - "Díky"

05.10.2020, 12:13
| Tisk
Vzpomínka na letce RAF - "Díky"
 
Letiště Karlovy Vary bylo hostitelem vzpomínky na 75. výročí návratu našich letců působících za druhé II. světové války v řadách RAF ...

Krajské letiště v Karlových Varech připravilo nabídku FLY & VISIT pro vlastníky malých letadel

29.05.2020, 17:32
| Tisk
Krajské letiště v Karlových Varech připravilo nabídku FLY & VISIT pro vlastníky malých letadel
Karlovy Vary (29. 5. 2020) Letiště Karlovy Vary, které je součástí páteřní sítě regionálních letišť České republiky, připravilo pro letošní sezónu, pro majitele a provozovatele malých letadel včetně ultralightů, nový atraktivní balíček služeb s názvem FLY & VISIT. Služba zahrnuje přistávací poplatek, parkování letadla do 48 hodin, asistenci pracovníků handlingu po příletu a před odletem a dopravu do centra města a zpět. ...
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2021 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz