Tiskové zprávy

Letiště Karlovy Vary vykázalo v roce 2022 nárůst počtu odbavených cestujících, i přes zvýšené tlaky na náklady dodrželo finanční plán


                                     
                                                                            

Letiště Karlovy Vary vykázalo v roce 2022 nárůst počtu odbavených cestujících, i přes zvýšené tlaky na náklady dodrželo finanční plán

Karlovy Vary (17. 2. 2023) Letiště Karlovy Vary pocítilo v loňském roce dozvuky covidové pandemie a od únorové invaze Ruska na Ukrajinu i zřejmě dlouhodobé přerušení leteckého spojení s Ruskou federací. V praxi to znamenalo, že pravidelná linka společnosti Pobeda do Moskvy se po covidové přestávce již nevrátila do letového plánu.          

Geopolitická situace měla mírný vliv na počet bizjetů, který vykázal oproti roku 2021 pokles o 3 %. Letiště i v roce 2022 fungovalo v maximálně úsporném režimu, aby bylo schopno dodržet svůj finanční plán navzdory vysoké inflaci, která hnala vzhůru ceny všech vstupů a tlačila i na mzdové náklady. Protože největším aktivem letiště jsou jeho kvalifikovaní zaměstnanci, bez kterých není možné udržet potřebné standardy předepsané pro mezinárodní letiště, přistoupilo vedení letiště k bezprecedentnímu třífázovému plošnému zvýšení mezd. Celkově byly mzdy meziročně zvýšeny k prosinci 2022 o 15 %, což pomohlo k udržení zaměstnanců na důležitých pozicích, zejména v oblastech security a safety.           

Rok 2022 v číslech  
Bylo odbaveno 362 komerčních letů s celkovým počtem 6,922 cestujících, to je proti roku 2021 nárůst o 1,119 %. Počet pohybů za rok byl 10,892, to je meziroční nárůst o 36 %. Očekávaný hospodářský výsledek letiště za rok 2022 je ztráta ve výši 25,3 mil. Kč, což je i přes strmý nárůst nákladů v průběhu roku v souladu s finančním plánem letiště pro rok 2022.
           
Obnovení provozu prostřednictvím charterové linky    
V roce 2022 bylo karlovarské letiště závislé pouze na nepravidelné letecké dopravě a charterové lince společnosti Čedok do turecké Antalye, která s sebou přinesla velký nárůst počtu odbavených cestujících. Charter do Antalye z karlovarského letiště létal od poloviny černa do začátku října 2022 s průměrnou obsazeností 98,1 % ke spokojenosti obyvatel Karlovarského kraje, kteří ocenili po letech možnost odletět na dovolenou ze svého letiště. Vedení letiště se snažilo také o zprovoznění pravidelné linky to Tel Avivu, avšak v roce 2022 toto nevyústilo v pravidelné lety. Na otevření pravidelné linky do Izraele i nadále pracuje.    
         
Pokračující spolupráce s F Air a AviTechnics   
Letecká škola F Air provozující pilotní výcvik na karlovarském letišti od roku 2019 uskutečnila v roce 2022 4,433 výcvikových letů, což mělo pozitivní dopad na počet pohybů a výnosy letiště. F Air zůstává pro letiště důležitým partnerem i pro budoucí roky.     

I v roce 2022 pokračovala spolupráce s firmou AviTechnics, která provádí na letišti traťovou údržbu letadel pro svého lotyšského klienta Smartlynx Airlines. Za rok 2022 se na letišti vystřídala na traťové údržbě čtyři letadla a spolupráce s AviTechnics tak generovala pro letiště zisk z parkovacích poplatků a pronájmu prostor. Kromě výše uvedených firem se letiště prostřednictvím krátkodobých i opakovaných pronájmů snažilo přispět ke zlepšení svého hospodářského výsledku.

Projekt rekonstrukce dráhy           
V roce 2022 také zdárně pokračoval projekt rozšíření a prodloužení vzletové dráhy letiště, a to konkrétně výběrem dodavatele dokumentace stavby, jímž se ve výběrovém řízení stala firma Siebert + Talaš, která tak v roce 2024 dokončí a dodá dokumentaci pro první fázi, tedy pro rozšíření dráhy. Začátek vlastních prací na rozšíření dráhy se podle schváleného harmonogramu očekává na začátku roku 2025.  

„Rok 2022 byl ekonomicky velmi náročným rokem pro letiště, Karlovarský kraj i celou společnost. Tím, jak jsme se vypořádávali s dopady války na Ukrajině na karlovarském letišti, jsme dokázali, že máme schopnosti i sílu jít do roku 2023 s optimismem. Věřím, že v letošním roce letos bude již situace příznivější a letiště znásobí počet odbavených cestujících díky dvěma novým linkám na Krétu a do Bulharska,“ řekl neuvolněný zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš. Také potvrdil, že projekt modernizace vzletové dráhy bude v roce 2023 pokračovat dle stanoveného harmonogramu.    

Jednatelka letiště Alice Justina Undus poznamenala, že úspěch linky do Antalye v roce 2022 potvrdil zájem obyvatel Karlovarského kraje létat ze „svého“ letiště a tím otevřel dveře dalším charterům pro následující roky. „Letos bude na letišti v letní sezóně třikrát rušněji díky linkám společností ČEDOK a Alexandria do Antalye, Heraklionu a Varny. V příštích letech doufáme v další nárůst počtu destinací. Za sebe jsem spokojená s tím, jak letiště náročný rok 2022 zvládlo, a přestože končíme ve ztrátě, tak se podařilo v ekonomicky velmi turbulentní době dodržet rozpočtové mantinely.“
  
Počet komentářů : 0  |  Přidejte první komentář