Tiskové zprávy

Zakázku na projektovou dokumentaci k rozšíření dráhy karlovarského letiště kraj vyhlásí ještě letos

                                         
                                                                             Zakázku na projektovou dokumentaci k rozšíření dráhy karlovarského letiště kraj vyhlásí ještě letos 
 
I přes nepříznivý vývoj související nejprve s pandemickou situací a následně zahájením války na Ukrajině musí Letiště Karlovy Vary pokračovat v plánovaném rozvoji, aby naplňovalo požadavky stanovené pro mezinárodní letiště zařazená do strategické infrastruktury státu. Karlovarský kraj proto i nadále plánuje vyhlásit zadávací řízení veřejné zakázky na všechny stupně projektových dokumentací rozšíření vzletové a přistávací dráhy.
 
 
Přípravné práce a další kroky vycházejí studie-letisteKV.pdfze studie proveditelnosti rozšíření a prodloužení dráhy zpracované v roce 2019 společností SIEBERT + TALAŠ s.r.o. 
 
Studie byla zpracována ve třech variantách a jejím hlavním cílem bylo posouzení základních variant zkapacitnění vzletové a přistávací dráhy. „Posuzovaly se také navazující  letecko – provozní plochy letiště v souvislosti s aktuálními požadavky letiště. Studie vyhodnotila ve vztahu k současně celosvětově užívaným standardům a trendům, zejména v oblasti bezpečnosti provozu letadel a letištní techniky, jednu z navrhovaných variant. Vítěznou variantou se stala varianta číslo 3, která představuje kromě jiného zlepšení stávajícího stavu rozšířením dráhy symetricky po obou stranách o 7,5 metru a o postranní pásy taktéž v šíři 7,5 metru. Celková šíře dráhy bude 60 metrů,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.
 
Projektové práce navazující na studii proveditelnosti budou rozděleny na dva samostatné celky, a to zvlášť pro rozšíření stávající vzletové a přistávací dráhy, a zvlášť pro prodloužení stávající vzletové a přistávací dráhy. „Projektové práce na rozšíření by podle našich plánů měly být dokončeny v první polovině roku 2024 a na přelomu let 2024/2025 by měla být zahájena vlastní realizace,“ vysvětlil Dalibor Blažek. 
 
Projektové práce kraj zadá jako nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení. Předpokládaná hodnota se v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek stanoví před zahájením zadávacího řízení a dle současných odhadů se bude pohybovat v nižších desítkách milionů korun.
 
Karlovarský kraj zahájil modernizaci mezinárodního letiště v Karlových Varech v  letech 2006 – 2009 Práce začaly obnovou stávající vzletové a přistávací dráhy, a to zvýšením její únosnosti položením nového krytu vozovky, obnovou a doplněním světelného a zabezpečovacího zařízení dráhy, stavebními úpravami stávající odbavovací budovy a výstavbou nové odbavovací haly. V roce 2011 byla zvětšena odbavovací plocha a následně, v roce 2017, pokračovala modernizace výstavbou nové budovy operačního střediska s parkovacími stáními hasičských vozů. 
 

 

Kontakt:
Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje, tel.: +420 354 222 130 mobil: +420 736 650 308, e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.czwww.kr-karlovarsky.cz
  
Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

skrýt komentáře