Tiskové zprávy

Letiště Karlovy Vary snížilo díky úsporám dopady pandemie. Za loňský rok nicméně očekává účetní ztrátu

                                                                                                                                                   
 Tisková zpráva

Letiště Karlovy Vary snížilo díky úsporám dopady pandemie. Za loňský rok nicméně očekává účetní ztrátu
Karlovy Vary (20. 1. 2021) Letiště Karlovy Vary zaznamenalo v loňském roce, stejně jako celý segment civilního letectví, zásadní propad v počtu odbavených cestujících v důsledku pandemie COVID-19. Místo plánovaných 80 000 cestujících, bylo nakonec odbaveno jen 159 komerčních letů a 17 234 cestujících. Klíčovým obchodním partnerem zůstala i v roce 2020 ruská společnost Pobeda, která do 13. března 2020 provozovala linku mezi Moskvou – letiště Vnukovo a Karlovými Vary s celkovým počtem 52 letů a 16 717 cestujícími, což je  průměrná obsazenost letadla  83,5 %.

„Situace ohledně šíření nákazy koronavirem zasáhla všechny oblasti veřejné dopravy. Krajské letiště v Karlových Varech však pociťuje dopady ještě mnohem více, protože je historicky velmi úzce spjato s přepravou lázeňských hostů do našich lázní.  Letecká společnost Pobeda, která plánovala v roce 2020 další navýšení provozu, zůstává nadále jediným strategickým partnerem karlovarského letiště v oblasti pravidelných linek a zajišťuje spojení z teritoria, které právě generuje tradičně vysoký potenciál příjezdové, především lázeňské turistiky. Věříme, že brzy po uvolnění omezení volného pohybu osob ze třetích zemí dojde k obnovení letů a navážeme tak na úspěšný provoz této linky,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš.

V počtu pohybů nastal i navzdory omezením provozu významný nárůst o více než 100 % na celkem 15 732 pohybů oproti roku 2019. Nárůst byl dán náběhem provozu letecké školy F Air, která otevřela svoji základnu na letišti v roce 2019 a nevztahovala se na ni protikoronavirová omezení.  Její podíl na celkovém počtu pohybů byl v loňském roce 75 %, následuje 10% podíl letů Leteckého klubu Karlovy Vary, který také provozuje letecký výcvik, a 15% podíl byl generován ostatními provozovateli včetně obchodních letů.

„Provoz letecké školy byl v loňském roce důležitým zdrojem příjmů, včetně nájemného nebytových prostor a hangáru, a částečně zmírnil propad hospodářského výsledku letiště. I přes významný nárůst provozu byl minimalizován dopad na životní prostředí v okolí letiště, zejména důsledným dodržováním souboru smluvních provozních opatření. Jejich průběžnou kontrolou zajišťuje, i za účasti všech zainteresovaných stran a zástupců okolních obcí, platforma Letištního výboru pro životní prostředí, jejíž výstupy jsou dostupné veřejnosti i na webových stránkách letiště. Nechali jsme aktualizovat hlukovou studii a posoudit zdravotní rizika spojená s rozvojem provozu letecké školy. Ze závěrů vyplývá, že vliv provozu letecké školy nezhorší životní prostředí ani v širším okolí letiště,“ dodal jednatel Letiště Karlovy Vary Jiří Pos.

Hospodářský výsledek za rok 2020 očekává letiště na úrovni ztráty ve výši necelých 19 mil. Kč, což je díky souboru úsporných opatření a využití podpůrných programů „Anticovid“ meziroční zhoršení o 1,2 mil Kč oproti původnímu plánu zhoršení o 5.2 mil Kč.

V nejbližší době bude vedení letiště předkládat na Ministerstvo životního prostředí dokumentaci EIA k posouzení plánovaného projektu rozšíření a prodloužení dráhy a očekávaných provozních výkonů, včetně provozu leteckých škol, na životní prostředí podle zákona. „Úspěšné završení tohoto procesu a pokračování v přípravě projektu je jednou ze základních podmínek pro budoucí úspěšný rozvoj nových leteckých linek do regionu a cestou k vyrovnanému provoznímu hospodaření společnosti,“ uzavřel náměstek hejtmana Jan Bureš.
 
 
  
Počet komentářů : 4  |  Zobrazit komentáře