Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Kraj nechal vybudovat novou hasičskou stanici na letišti v Karlových Varech

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nová budova s operačním střediskem a garážemi pro výjezdy hasičských vozů slouží od nynějška zaměstnancům Záchranné a požární služby (ZPS) na mezinárodním letišti v Karlových Varech. Namísto starého dosluhujícího objektu budou hasiči využívat moderní zázemí východně od terminálu letiště, tedy v ideální poloze vůči vzletové a přistávací dráze s ohledem na záměr jejího budoucího prodloužení. Kromě letištních hasičů bude část prostor mít k dispozici rovněž Inspektorát cizinecké policie, respektive jeho kynologická složka.

​Celková investice dosáhla 32 milionů korun. „Práce hasičů je velmi náročná a je třeba si uvědomit, že pro záchranu zdraví a života našich občanů musí mít také potřebné podmínky. Letištní hasiči navíc nezasahují pouze v areálu letiště, ale vzhledem k tomu, že jsou začleněni do požárního poplachového plánu regionu, mohou vyjíždět i k dopravním nehodám, například na blízké frekventované silnici I/6 nebo v okolních obcích,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Pro karlovarské letiště je vybudování nového prostoru pro letištní hasiče dalším krokem ke zkvalitnění služeb poskytovaných cestujícím, posádkám letadel i návštěvníkům letištního areálu.

Dokončení výstavby nové budovy ZPS na letišti Karlovy Vary znamená další významný krok v modernizaci letiště a postupném naplňování jeho plánu rozvoje. Nový objekt představuje zcela novou úroveň v kapacitě prostor a jejich vybavení pro činnost letištních záchranných složek. Objekt byl vybudován tak, aby plně vyhovoval všem požadavkům na letištní hasičské stanice i s ohledem na připravovaný projekt rozšíření a prodloužení runwaye, kterou by pak mohla využívat i velkokapacitní letadla. S jejich provozem pak souvisí i vyšší kategorie požární ochrany, kterou musí provozovatel letiště zajistit (počty personálu a záchranných vozidel). Z tohoto pohledu se tedy jedná o nadčasovou stavbu,” uvedl ředitel letiště Václav Černý.

Budovu Záchranné a požární služby vystavěla společnost OHL ŽS z Brna, která se stala vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby, podle projektu společnosti Invente  z Českých Budějovic.

 „Co se týče stavby samotné, návrh vycházel z požadavků investora a územní studie rozvoje a využitelnosti letiště. Věřím, že se nám podařilo postavit moderní a zároveň víceúčelovou budovu záchranné a požární služby, která poskytuje prostor pro zaměstnance v administrativní části a zároveň bude sloužit coby garáže pro požární vozidla. To vše usnadní práci záchranným a požárním týmům při řešení akutních zásahů," vysvětlil Jiří Kápl, ředitel Divize J - Čechy společnosti OHL ŽS, a.s.

 „Nová stanice ZPS je dvoupatrová budova, ve které se nachází dostatečný počet garážových stání pro zásahová i pomocná záchranářská vozidla a prostory pro komplexní činnost jednotky hasičů ve službě. Nejvýraznějším prvkem stanice bude prostor pro operační dispečink, ze kterého má službu konající dispečer dokonalý přehled o provozu letadel,“ dodal Radek Tuček, vedoucí útvaru Záchranné a požární služby letiště Karlovy Vary.
Stanice je napojena na letištní pojezdovou dráhu novou komunikací a v okolí vznikly zpevněné plochy včetně parkoviště pro osobní automobily.
 
Kontakty:
Mgr. Jana Pavlíková, Krajský úřad Karlovarského kraje, mob.: +420 736650308
Radek Zábranský MSc, MBA, Letiště Karlovy Vary s. r.o., mob.: +420 731195000
Ing. Kateřina Holečková, OHL ŽS, a. s., mob.: +420 602728297  
Počet komentářů : 1  |  Zobrazit komentáře