Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Přepravní výkony letiště v roce 2016


 
Karlovy Vary, 27. ledna 2017 – Letiště Karlovy Vary odbavilo v roce 2016 celkem 25 235 cestujících, což znamená pokles o 51,3% ve srovnání s rokem 2015. Terminálových cestujících pak letiště evidovalo celkem 19 287, což znamená pokles o 44,2%. Za tímto poklesem stojí pokračující nižší poptávka ruské klientely po cestách do karlovarského regionu, což se odrazilo v ukončení provozu linky z Petrohradu a ve snížení počtu frekvencí na lince z Moskvy. Nejvíce se ale na tomto výsledku podepsal přesun významného počtu cestujících na linky z Moskvy do Prahy s následnou pozemní dopravou do karlovarského regionu.
 
Jde jednoznačně o důsledek částečné liberalizace leteckého trhu mezi Moskvou a Prahou, ke kterému došlo již v roce 2015. „Na uvedené lince díky tomu nabízejí letecké společnosti až o polovinu nižší ceny letenek, než na přímé lince do Karlových Varů. Ukazuje se, že tak došlo ke vzniku nevyváženého tržního prostředí, protože ceny letenek na linkách do Karlových Varů, provozovaných jediným dopravcem, jsou udržovány na mnohem vyšší úrovni. Tento fakt pak negativně ovlivňuje zájem cestujících o využití přímých letů. Bohužel, ruská strana zatím nemá zájem o uvolnění omezení pro provoz na regionální letiště v ČR a ani se neuskutečnila jednání k vyhodnocení dopadů změn provedených v mezivládní letecké dohodě, plánovaná na konec roku 2016, kde chtěli zástupci letiště Karlovy Vary na tuto situaci upozornit“ uvedl ředitel letiště Ing. Václav Černý.
 
Na poklesu přepravních výkonů se dále podílelo i zrušení tradičního letního charterového spojení do turecké Antalye. Hlavním důvodem bylo zhoršení bezpečností situace v Turecku a s tím související propad poptávky ze strany klientů po cestách do této destinace. Cestovní kanceláře, které si letní charterové lety objednávají,
ale bohužel nenabídly občanům regionu žádnou alternativní destinaci, kam by bylo možné z Karlových Varů přes léto létat.   
 
V roce 2016 jednalo letiště rovněž o možnosti zavedení letní charterové linky z uzbeckého Taškentu. Z hlediska provozu bylo vše připraveno, ale tento projekt nakonec nebyl realizován z důvodů omezeného počtu a složitosti procedur při vydávání víz pro klienty z Uzbekistánu, pro které se uvedené letecké spojení připravovalo. 
 
Pokud jde o další ukazatele provozu, bylo zaznamenáno celkem 5008 pohybů, ze kterých 1240 bylo komerčních a zbytek v segmentu všeobecného letectví. Stejně jako v loňském roce měla významný podíl na výkonech letiště nepravidelná přeprava v kategorii privátní dopravy, když dosáhla téměř 50% podílu na všech leteckých výnosech. Odrazem tohoto trendu je například podpis nové smlouvy o spolupráci se společností Euro Jet Intercontinental Ltd., která si na karlovarském letišti zřídila i vlastní provozní kancelář sloužící i jako zázemí pro posádky. „Objem provozu a pokles počtu cestujících se samozřejmě odrazí i v ekonomických výsledcích společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2016. Společnost však ztrátové hospodaření očekávala a byla na něj připravena, přesná čísla budou k dispozici po uzavření účetnictví za loňský rok v průběhu několika týdnů“ sdělil Martin Hurajčík, 1. náměstek hejtmanky Karlovarského kraje.  
Rok 2017 by však měl představovat zásadní zlom v dosavadním negativním vývoji provozních výkonů letiště, protože díky jeho aktivitám a ve spojení s aktivitami spolku „Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek“ se v roce 2016 podařilo dohodnout vznik dvou nových linek, a to pravidelné linky z Düsseldorfu, jejíž provoz bude zahájen od 26. 3. 2017 a letní charterové linky z Tel Avivu, která bude létat od 13. 6. 2017. V jednání je i nadále sezónní letecké spojení s Taškentem, které by se v roce 2017 mohlo stát realitou díky pozitivnímu přístupu ve věci udělování víz ze strany Ministerstva zahraničí České republiky, čímž padla významná překážka v zavedení těchto letů.
 
A v neposlední řadě, letiště bude pochopitelně i nadále usilovat o obnovení letů ruských leteckých společností z Moskvy a Petrohradu, protože turisté z Ruské federace jsou stále velmi významným a lukrativním segmentem návštěvníků regionu a z aktuálních statistických dat vyplývá, že počty návštěvníků z Ruska do České republiky začaly po několika letech propadu opět narůstat.

 
                                                  
 
Vlastníkem letiště Karlovy Vary je Karlovarský kraj a provozovatelem společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15872. Kontaktní adresa: Letiště Karlovy Vary s. r. o., K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary. Dotazy zasílejte na email: marketing@airport-k-vary.cz
  
Počet komentářů : 0  |  Přidejte první komentář