Do termínu plánovaného obnovení leteckého provozu zbývá již jen 8 dní

18.05.2006, 19:47
| Letiště

Aktuální informace k postupu prací:

  • provedení demolice RWY (asfaltové povrchy, betonové povrchy a konstrukční vrstvy) na staničení 1674 m je splněno z 100 %, násyp svahu proveden z 90 %, provádění drenáží (drenáže položeny v 1450 bm úseku na severním pásu, jižní pás cca 1487 m ) uskutečněno z 100%, vybourání starých žlabů dokončeno ze 100 %, montáž štěrbinových žlabů provedena ze 100 % , frézování stávajících povrchů RWY provedeno ze 100%, pokládka asfaltové směsi ABH provedena z 90%, směsi ABS ze 45% a směsi OK z 98%, štěrkodrtě položeny ze 100% a vrstva KSC ze 100%
  • pokládání živičných vrstev na RWY bude dokončeno do 20.5.2006 a následně budou provedeny terénní úpravy ochranného pásu RWY včetně provedení vodorovného dráhového značení a měření smykového tření nového povrchu
  • dne 24.5.2006 proběhne pozemní prohlídka RWY za účasti inspektorů Úřadu pro civilní letectví ČR
  • dne 25.5.2006 proběhne místní šetření Leteckého stavebního úřadu ÚCL ČR v rámci řízení k předčasnému užívání stavby
  • obnovení provozu letiště je plánováno na sobotu 27.5.2006 od 8,00 hod

Celkový obraz o současném stavu dokládají také fotografie pořízené dnešního dne.

Počet komentářů : 0 | Přidejte první komentář
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz