Tisková zpráva : Letiště Karlovy Vary zahájilo II.etapu modernizace

12.04.2006, 20:53
| Letiště

Projekt "Modernizace letiště Karlovy Vary - II.etapa" navazuje na I.etapu modernizace a zahrnuje modernizaci světelného zařízení letiště, která je jednou z nejdůleřitějších aktivit z hlediska zajištění celoroční provozuschopnosti letiště, zlepšení kvality poskytovaných sluřeb a zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.

V únoru 2006 zhotovitel převzal staveniště a provedl první práce ( demontáž několika návěstidel ). Vlastní stavební práce byly zahájeny dne 28.3.2006. 

Termín dokončení
stavební části projektu "Modernizace letiště Karlovy Vary - II.etapa" byl stanoven na 16. června 2006

Investor projektu, společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž jediným vlastníkem je Karlovarský kraj, požádala na projekt o příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF). Tento příspěvek byl společnosti poskytnut ve výši 16.648.627,-Kč ( 50% nákladů ) v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Celkové náklady projektu byly stanoveny ve výši 33.297.254,- Kč bez DPH. 

 "Projekt má výrazný přeshraniční dopad; bavorským partnerem projektu je společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH&Co KG. V rámci spolupráce s letištěm v německém Hofu se na II.pololetí tohoto roku připravuje zavedení pravidelné linky Hof - Karlovy Vary - Mnichov a souběžně se projednává také možnost prodloužení stávající pravidelné linky Hof - Frankfurt až do Karlových Varů" vysvětluje 1.náměstek hejtmana Jan Zborník. 

Cílová stanice Mnichov má pro obě letiště zásadní význam v možnosti napojení na důležitý letecký uzel v rámci střední Evropy. Zřízení uvažované linky představuje pro oba regiony - Karlovy Vary i Hof, důležitý krok v naplnění programových cílů soudržnosti evropského rozvoje, propojení krajů s evropskou sítí i možnost realizace přeshraničních kontaktů. Dlouhodobá přeshraniční spolupráce zlepší kooperaci nejen obou partnerů projektu, ale i jejich zřizovatelů a dalších veřejných i soukromých subjektů, kteří budou využívat výsledky projektu. 

Hlavní náplní projektu je kompletní rekonstrukce světelného zabezpečovacího zařízení vzletové a přistávací dráhy včetně výstavby nové 900 metrů dlouhé přibližovací světelné soustavy vysoké svítivosti se zábleskovým světelným systémem a rovněž modernizace energetického zázemí letiště. 

Projekt rovněž řeší napájení nově osazovaných zdrojů konstantního proudu pro světelné vybavení dráhy. Dle předpisu L14 jsou pro napájení těchto zařízení třeba dva nezávislé zdroje el. energie, proto je nutné osadit nový dieselový generátor (DA) jako záložní zdroj elektrické energie ke stávajícímu napájení přívodem vysokého napětí. Dodatečně byly do projektu na základě požadavků ÚCL začleněny dílčí změny spočívající v doplnění světelného vybavení, oplocení nové přibližovací řady a instalaci příkazových a informačních znaků. 

Cílem projektu je vybudování světelného systému splňujícího podmínky I. kategorie ICAO, jež je standardem na obdobných regionálních letištích EU, a který umožňuje přistávání letadel za výrazně horších meteorologických podmínek, než dnes.
 

"Letiště se tak stane oproti stávajícímu stavu mnohem dostupnější zejména v podzimních a zimních měsících, kdy i vzhledem k relativně vysoké nadmořské výšce letiště Karlovy Vary bývá často přistání z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek znemožněno a plánované lety musí být odkláněny na jiná letiště" říká hejtman Josef Pavel. 

Stavbu provádí společnost Fleck-CS Elektroengineering spol.s r.o., která byla vybrána pro realizaci této veřejné zakázky na základě výběrového řízení v souladu se zákonem č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Počet komentářů : 0 | Přidejte první komentář
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz