20.6.2014: Den otevřených dveří na letišti

19.05.2014, 18:20
| Letiště

1. července 2014 uplyne již 10 let od doby, kdy bylo letiště Karlovy Vary převedeno z majetku státu do majetku Karlovarského kraje a kdy jeho provozování začala zajišťovat společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o.

Při této příležitosti se bude dne 20. června 2014 na letišti v době od 10.00 do 19.00 hodin konat den otevřených dveří, při kterém budou veřejnosti zpřístupněny všechny prostory terminálu, předvedena letištní technika a bude možné se rovněž seznámit s historií, současností i rozvojovými plány letiště. Součástí dne otevřených dveří budou i pravidelné informační prezentace, kde se návštěvníci budou moci zeptat na vše, co je bude ve vztahu k fungování letiště zajímat.

Na základě zákona č. 166/2004 Sb. ze dne 25. března 2004, který upravoval postup a podmínky při převodu vybraného majetku, který byl ve vlastnictví České republiky a s nímž byl příslušný hospodařit podnik Česká správa letišť, státní podnik, došlo dnem 1.7.2004 k převodu vlastnictví částí tohoto státního podniku do vlastnictví krajů. Součástí tohoto převodu bylo i letiště Karlovy Vary, které tak bylo převedeno do majetku Karlovarského kraje.

Zákon 166/2004 Sb. dále specifikoval některé podmínky, které musejí být novými vlastníky dodrženy, jako například, že letiště musí zůstat po dobu deseti let ode dne nabytí ve vlastnictví kraje nebo že po uplynutí této lhůty si musí kraj v případě převodu vlastnictví k letišti zachovat spoluvlastnický podíl v rozsahu nejméně 51 % na majetku tvořícím letiště.

Pro letiště Karlovy Vary znamenal převod majetku do vlastnictví kraje významný rozvojový impulz. Zatímco od roku 1991 do roku 2004 investovala Česká správa letišť, s.p., do rozvoje letiště necelých 70 miliónů korun, od roku 2004 do současnosti to již bylo více než 410 miliónů korun, z čehož největší část tvořily investice z dotací různých fondů EU, vlastní prostředky provozovatele letiště a prostředky kraje. Schválený investiční výhled letiště počítá s investicemi i v budoucnu; pro období do roku 2017 se předpokládají další investice ve výši zhruba 120 miliónů korun, přičemž půjde výhradně o prostředky provozovatele letiště, kterými bude zhodnocován majetek vlastníka - Karlovarského kraje.

Rádi bychom touto cestou pozvali všechny zájemce k návštěvě letiště, kde si budou moci prohlédnout veškeré prostory, které jinak zůstávají pro veřejnost nepřístupné, techniku, se kterou letiště zabezpečuje odbavení letadel, hasičskou a záchranářskou techniku, ale i výstavu, na které se návštěvníci dozvědí zajímavé informace jak z historie letiště, tak z jeho současnosti a plány rozvoje do budoucna. Informace o programu dne otevřených dveří budou k dispozici na webových stránkách letiště. 

Počet komentářů : 0 | Přidejte první komentář
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz