Tisková zpráva: Přepravní výkony letiště v roce 2015

23.01.2016, 20:29
| LetištěLetiště Karlovy Vary odbavilo v roce 2015 celkem 34 550 cestujících. Za výrazným poklesem počtu cestujících o 57,8% stojí snížení poptávky ruské klientely po cestách do České republiky vlivem celkově zhoršené ekonomická situace v Rusku, zejména pak propad hodnoty rublu. Významně se na tomto výsledku rovněž podepsala částečná liberalizace provozu na lince mezi Moskvou a Prahou, kde od jara 2015 mohlo provozovat lety více dopravců, konkrétně po dvou z české i ruské strany.

Tato změna měla přímý dopad na provoz leteckých linek do Karlových Varů. Se zvýšením konkurence došlo k zásadnímu poklesu cen přepravného na linkách mezi Moskvou a Prahou, což mělo za následek, že nejvýznamnější ruský touroperátor se dohodl na spolupráci se společností Transaero a část cestujících, kteří dříve přilétali do Karlových Varů přímými linkami společnosti Aeroflot, začala využívat levnějších linek Transaera do Prahy. Následkem toho došlo od dubna 2015 k přerušení provozu letecké společnosti Aeroflot do Karlových Varů.

Na tyto nepříznivé vnější faktory mohla společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. reagovat jen ve velmi omezené míře, a proto pro rok 2015 počítala jak s poklesem počtu cestujících o 50%, tak se záporným hospodářským výsledkem, kdy finanční plán předpokládal dosažení účetní ztráty ve výši cca 7,5 miliónu korun. Přestože snížení počtu cestujících přesáhnulo původní předpoklady, předběžné výsledky hospodaření ukazují, že se společnosti v roce 2015 dařilo hospodařit výrazněl lépe, než bylo odhadováno. Předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2015 ukazují, že účetní ztráta dosáhne přibližně 5,7 miliónu korun, což je oproti finančnímu plánu výsledek lepší o téměř 2,0 milióny korun. "Se ztrátou jsme vzhledem k očekávanému poklesu počtu cestujících samozřejmě počítali a já musím ocenit, že management společnosti dokázal zavést taková opatření, díky kterým dosáhl podstatně lepších výsledků, než byly původně plánovány," uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.

Na tomto výsledku se podílela jak přijatá úsporná opatření a důsledné řízení nákladů společnosti, tak i skutečnost, že ne ve všech segmentech provozu došlo k poklesu výkonů. Na rozdíl od pravidelné dopravy došlo k navýšení výkonů v nepravidelné přepravě, kde byl zaznamenán zvýšený zájem o cesty do Karlových Varů privátními lety, což jsou zejména letadla kategorie „business jet“. Počet těchto pohybů v roce 2015 dosáhl celkem 1124, což znamená nárůst oproti předcházejícímu roku o 28%. Přestože se jedná o velmi lukrativní segment aktivit letiště, ani takto významný nárůst však sám o sobě nemůže vykompenzovat propad poptávky v pravidelné dopravě.

Pokud jde o výhled na rok 2016, společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. věří, že bude rokem obratu, dojde ke zlepšení situace a trend poklesu, zaznamenaný v posledních dvou letech, se otočí. Důvodem je zejména skutečnost, že se v roce 2015 po dlouholetém úsilí podařilo založit spolek „Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek“, jehož hlavním úkolem jsou aktivity směřující k rozvoji provozu na letišti zavedením linek z nových destinací, což by mělo napomoci dalšímu rozvoji turistického ruchu a celkově ekonomiky karlovarského regionu.

"Tento rok považujeme za zlomový, situace v hospodaření letiště by se měla pomalu obracet k lepšímu už proto, že stále probíhají jednání o zavedení pravidelné letecké linky do Düsseldorfu, kde v současné době čekáme na výsledek jednání mezi ČSA a německými touroperátory o podmínkách jejich vzájemné spolupráce. Od těch se odvine přesný formát fungování této linky a termín zahájení provozu. Letiště reagovalo i na v posledních letech rychle rostoucí poptávku po cestách do karlovarského regionu ze strany izraelské klientely. Proto byla v prosinci zahájena jednání o možností zavedení sezónního leteckého spojení s Tel Avivem," upřesnil Jakub Pánik.

A konečně, vzhledem k bankrotu společnosti Transaero a ukončení jejích letů do Prahy v prosinci 2015, zintenzivnilo vedení letiště jednání o možnosti obnovení letů společnosti Aeroflot z Moskvy a tím návratu cestujících na přímé linky do Karlových Varů.

Komentáře k článku:
Schengen
Letec | 06.04.2016, 1:04
Ano ano magické slovo Schengen...

Je to velká legrace zvlášť když je člověk a letišti sám a nemůže se v hale ani vyčůrat (nebo pod dohledem :-))))) tak se raději vyčůrá na ploše...

Pokud jde o výcvikový let tak pilot ani nemusí vystoupit z letadla ...

Kolik GA pohybu bylo v letech 2012 a 2013 ?

Odpověď na komentář "Jízdy mikrobusem po letišti"
Radek Zábransky/LKKV | 16.03.2016, 11:13
Vážený pane, děkujeme za Váš komentář, ale rádi bychom upřesnili fakta, která komentujete. Jak jistě

víte, letiště Karlovy Vary je mezinárodní letiště s vnější schengenskou hranicí a jako takové musí dodržovat

všechny platné národní a mezinárodní předpisy. Vzhledem k tomu, že karlovarské letiště nemá oddělenou

část určenou jen pro provoz všeobecného letectví (general aviation), je nutné tyto předpisy naplňovat

příslušnými provozními postupy, kde je pohyb osob po letišti regulován a kontrolován. V případech, kdy je

po příletu letadlo odstaveno na vzdálenějších stojánkách, mezi které stojánky general aviation patří, je

naplnění těchto předpisů zajišťováno právě tím, že jsou osoby od letadla k terminálu a zpět dopravováni

mikrobusem.

Zavedení těchto postupů však nemělo dopad na počet letů na karlovarské letiště, protože počet pohybů

na letišti se v posledních letech drží prakticky na stejných číslech: v roce 2012 letiště zaznamenalo 5826 pohybů,

v roce 2013 5342, v roce 2014 5824 a v loňském roce celkem 5816 pohybů. Meziročně dokonce počet pohybů těchto

letadel všeobecného letectví vzrostl a to z 4 183 v roce 2014 na 4 277 v roce 2015.

Tento nárůst je nepochybně způsoben vstřícnou tarifní politikou letiště k zejména výcvikovým letům. Letiště Karlovy

Vary je tak pro účely výcvikových letů využíváno naopak častěji.

Jízdy mikrobusem po letišti
Letec | 15.03.2016, 12:04
a kvůli ježení 100 m autem po letišti a placení za to už nelítají ani mála letadla GA...
Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz