Objem odbavených cestujících za duben 2012 dosáhl na letišti Karlovy Vary nového rekordu

18.05.2012, 11:02
| Letiště

V dubnu 2012 bylo pracovníky letiště Karlovy Vary odbaveno celkem 10899 cestujících, což je nejen o téměř 16 % více, než ve stejném období loňského roku, ale bylo překonáno i historické měsíční maximum, kterého bylo dosaženo v září 2011. Pozitivní vývoj jak v objemech přepravy, tak v jejich finančním vyjádření, umožnil společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. vypracovat a předložit ke schválení Radě Karlovarského kraje, v působnosti valné hromady zastupujícího vlastníka, nový ceník služeb. Nový ceník služeb byl schválen dne 9. 5. 2012. 

Nový ceník služeb nahrazuje sazebník, používaný od roku 2005 (přičemž některé položky v tomto ceníku pocházely ještě z doby, kdy bylo letiště Karlovy Vary součástí České správy letišť) a vstupuje v platnost od 1. 7. 2012. Při koncipování nového cenového sazebníku se vedení společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. rozhodlo zcela změnit filozofii cenové politiky uplatňované letištěm a zásadně přehodnotit jednotlivé sazby a položky tohoto dokumentu.

Základním cílem nového ceníku služeb je především další zatraktivnění letiště Karlovy Vary pro letecké společnosti, a to jak ty, které již provozují pravidelné linky v současné době, tak i budoucí potenciální partnery při rozhodování o zavedení linek nových“, uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Proto letiště přistoupilo ke změně cen a poplatků ve všech oblastech, tj. poplatků za přistání, parkování, pozemní odbavení a poplatku za použití letiště cestujícím, tzv. letištní taxu.

U přistávacích poplatků byl opuštěn model prostého lineárního stanovení sazby, kdy byla určena fixní částka za tunu maximální vzletové hmotnosti letadla a tato násobena počtem tun příslušného stroje. Nově dochází k zavedení kalkulačního vzorce, který zvýhodňuje větší dopravní letadla, v praxi stroje s maximální vzletovou hmotností nad 57 tun. V průměru tím v kategorii nejběžněji užívaných letadel typu A320 dochází ke zlevnění přistávacích poplatků o cca 5 %.

V oblasti služeb odbavení poskytovaných letadlům došlo k přehodnocení struktury, rozsahu a obsahu poskytovaných služeb a jejich novému definování tak, aby tyto služby více odrážely reálné požadavky a potřeby leteckých společností a zároveň lépe odrážely náročnost úkonů služeb poskytovaných u jednotlivých kategorií letadel. Výsledkem je zjednodušení struktury ceníku a větší přehlednost jak pro zaměstnance letiště, tak i pro jeho uživatele.

Obdobně jako v případě přistávacích poplatků, i v oblasti služeb odbavení byly ceny stanoveny tak, aby zvýhodňovaly kategorii letadel pravidelné obchodní přepravy. V závislosti na rozsahu odebíraných služeb tak dochází u této kategorie letadel ke snížení ceny až o 14 % oproti stávajícímu ceníku.

Velmi významnou změnou, ke které letiště přistoupilo, je snížení poplatku za použití letiště cestujícími. Jde o poplatek, který hradí každý cestující při zakoupení letenky a který pak slouží na úhradu nákladů spojených s provozem terminálu (energie a služby). V tomto případě jde o zásadní a ve srovnání s obecnými postupy v odvětví letecké dopravy i bezprecedentní krok, ke kterému se letiště Karlovy Vary rozhodlo v zájmu svých cestujících a leteckých společností. „Původní poplatek, který byl stanoven ještě za dob ČSL ve výši Kč 370,-- se snižuje na Kč 350,--. Toto snížení je zejména nutné vnímat v souvislosti s tím, jak rostly vstupní náklady a inflace za posledních 10 let“, řekl ředitel letiště Václav Černý.

Součástí nového ceníku je také nový motivační (incentivní) program pro dopravce, který otevře linku do nové destinace nebo navýší počet letů do destinace stávající. Motivační program je koncipován tak, aby zvýhodňoval dopravce s větším počtem linek, což je ve svém důsledku ekonomicky zajímavé jak pro dopravce samotného, tak i pro letiště“, doplnil Václav Černý.

Zavedením nového ceníku, zejména snížením cen a zvýhodněním pro přepravce provozující pravidelnou dopravu chce letiště demonstrovat, že si uvědomuje současné ekonomické problémy, se kterými se musejí letecké společnosti potýkat a tím v rámci svých možností přispět k udržení a v budoucnu i rozvoji letecké dopravy v regionu.

Počet komentářů : 8 | Zobrazit komentáře
Komentáře k článku:
odpověď, 27.05.2012, 20:15, Radek Zábranský
Re2, 27.05.2012, 0:49, Glory
odpověď, 24.05.2012, 15:04, Radek Zábranský
Re, 24.05.2012, 3:23, Glory
odpověď, 23.05.2012, 15:36, Radek Zábranský
odpověď, 22.05.2012, 4:03, Glory
Odpověď na komentář, 21.05.2012, 9:12, Radek Zábranský
letiště :D, 20.05.2012, 1:02, Glory
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz