Karlovarské letiště: v květnu rekord v počtu odbavených cestujících

22.06.2011, 16:28
| Letiště

Letiště Karlovy Vary odbavilo v květnu 2011 na příletu a odletu celkem 10 320 cestujících, což je absolutní rekord v počtu odbavených cestujících v historii letiště. Oproti květnu loňského roku došlo k navýšení počtu odbavených cestujících o 39,3%. Za období leden až květen letošního roku odbavilo letiště celkem 35 223 cestujících, což je o 48% více než za stejné období roku 2010. V květnu rovněž pokračoval zájem o přepravu zboží a celkem bylo odbaveno 10 808 kg carga a 2 861 kg pošty, tj. celkem 13 669 kg zboží.

V květnu, na rozdíl od předcházejících měsíců, nezahájil provoz do Karlových Varů žádný nový dopravce, ale proběhla jednání o zavedení letů ruské společnosti Rossiya, která zahájí lety do Karlových Varů ze Sankt Petěrburku na začátku léta. Dopravce si již v předstihu vyžádal i informace o možnostech a podmínkách letů v zimním období, což signalizuje zájem o celoroční provozování této linky.

V souvislosti s rozvojem linek na karlovarském letišti v letošním roce a plánovanými investičními akcemi a aktivitami rozhodlo vedení společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. uspořádat „dny otevřených dveří“, na které pozvalo zastupitele Karlovarského kraje. Cílem setkání bylo přiblížit voleným zástupcům vlastníka letiště aktuální situaci na letišti. Akce se konala ve dvou termínech a zastupitelé dostali možnost se podrobně seznámit jak se stavem letištní infrastruktury, techniky i personálního zabezpečení, tak i s výhledem do budoucnosti a aktivitami, které je třeba realizovat v zájmu dalšího rozvoje letiště. Akce se svým charakterem blížila workshopu, protože kromě poskytnutí informací byl velký prostor věnován zejména diskusi o tématech, která zastupitele zajímala.

Rozvoj letiště Karlovy Vary v letošním roce signalizuje zvyšující se zájem o cesty do našeho regionu. Je proto logické, že se stupňuje i zájem o informace o aktivitách letiště a jeho budoucím směřování. Jsem přesvědčen, že možnost, která byla dána zastupitelům, aby se osobně seznámili s fungováním a aktivitami letiště, byla přínosná a napomohla v orientaci v problematice, zejména vzhledem k tomu, že zastupitelé budou v blízké době rozhodovat o projektech, které jsou pro rozvoj letiště v nejbližších letech potřebné,“ zdůraznil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil

Obdobnou akci společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. uspořádala rovněž pro zástupce tisku a subjektů cestovního ruchu z příhraničních oblastí Saska a Bavorska. Cílem tohoto setkání bylo především informovat německé partnery o našem letišti, jeho rozvoji a možnostech, které nabízí pro cesty občanů německého příhraničí. Zástupci letiště vnímají občany Saska a Bavorska jako své potenciální zákazníky a rozvojové plány letiště proto zahrnují i aktivní práci v těchto oblastech, pro které je karlovarské letiště nejbližším mezinárodním letištěm s pravidelnou dopravou a proto atraktivní jak z hlediska příletové, tak odletové turistiky a obchodních kontaktů. Výsledkem setkání je předběžná dohoda o užší spolupráci při rozvoji linek z karlovarského letiště.

Letiště Karlovy Vary je specifické tím, že zhruba polovina spádové oblasti leží na německé straně Krušných hor a v přilehlých oblastech Bavorska. Protože bychom v budoucnu rádi svými službami oslovili i německou klientelu, postupně se snažíme zvyšovat naši prezentaci v těchto oblastech. Bylo nám deklarováno, že letiště Karlovy Vary je pro německou stranu zajímavé z hlediska příletové turistiky, ale zároveň jsme se shodli na tom, že je zde i potenciál pro spolupráci na rozvoji linek, které by sloužily občanům Karlovarska, Saska a Bavorska pro jejich cesty za turistikou či obchodem“ doplňuje Václav Černý, ředitel karlovarského letiště.

 

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz