Průběh modernizace letiště Karlovy Vary - III.etapa, 2.část - Výstavba nové odbavovací budovy

15.10.2008, 21:23
| Letiště

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Provedené práce:
V současné době je provedena  montáž ocelové konstrukce a je zahájeno oplášťování obvodového pláště, tím je i dána v současné době představa budoucího tvaru budovy.   
Dokončuje se rovněž montáž hlavních oblouků (konstrukce "trupu") a provazování hlavních ocelových prvků ocelovými vzpěrami, včetně montáží pro hlavní oblouky ocelové konstrukce (spojování hlavních nosných oblouků).Osazena je vstupní stěna a vstupní elipsa a také konstrukce pro prosvětlení pláště. Zahájeno bylo osazování parozábrany na střešní konstrukci. Zároveň byly dokončeny podkladní betony, osazeny prvky radonové izolace a přibetonování. Dokončují se vnitřní příčky 1.NP, vnitřní příčky na galerii a povrchové úpravy. Součástí prací jsou i vnitřní instalace (pod galerií), rozvody UT, ZT na podhledech a v prostorech galerie. Kontrolní dny probíhají pravidelně v týdenních intervalech, operativní požadavky se řeší na technických schůzkách s provozovatelem a technickým dozorem stavby.

Financování stavby:
Karlovarský kraj získal z Regionálního operačního programu Severozápad dotaci ve výši 87 milionů korun pro projekt Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část.
Na karlovarském letišti smlouvu o poskytnutí dotace podepsali 14.srpna předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a místopředseda rady a hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. Jedná se o první projekt v rámci 1. výzvy ROP Severozápad, oblast podpory Rozvoj dopravní infrastruktury,  vyhlášené v prosinci 2007. Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu jsou 98,13 milionů korun a dotace tvoří 88,85% této částky.

Dokončení, kapacity:
Termín dokončení této 2. části etapy je stanoven na 20. prosinec 2008, kolaudace v únoru 2009, dokončení a předání stavby proběhne nejdéle v dubnu roku 2009. Po dokončení kompletní realizace III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary vzroste kapacita terminálu z dnešních zhruba 100 tisíc na 400 až 500 tisíc cestujících ročně a cestujícím budou současně poskytovány služby na úrovni evropského standardu.

Více fotografií z modernizace letiště naleznete v naší fotogalerii

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz