Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje: Informace o průběhu stavby "Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa"

16.02.2008, 11:41
| Letiště

2. část - Výstavba nové odbavovací budovy

Dne 20.2.2008 budou zahájeny stavební práce na realizaci 2. části předmětné stavby - výstavba nové odbavovací budovy. Zahájení realizace této části stavby bylo proti původním předpokladům posunuto vzhledem ke skutečným termínům schválení Regionálních operačních programů. V současné době jsou finalizovány práce na zpracování žádosti o finanční podporu z tohoto programu, která bude podána do 18.2.2008. Celkové náklady na tento projekt jsou předpokládány ve výši cca 98.130.000,- Kč, přičemž s ohledem na podmínky Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad bude žádáno o dotaci až do výše cca 87.193.000,- Kč.

Nová odbavovací hala je navržena s maximálním důrazem na komfort pro cestující a provozní potřeby činnosti letiště odpovídající standardům mezinárodního letiště s přihlédnutím k významu regionu formou zvýšení prostorových kapacit. Po uvedení budovy do provozu bude schopen investor (Karlovarský kraj), resp. provozovatel letiště (společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o.) odbavovat očekávaný rostoucí počet cestujících. Po uvedení nové odbavovací haly do provozu dojde k navýšení kapacity současně odbavovaných osob, což umožní odbavení 3 až 4 dopravních letadel střední velikosti souběžně.

V nově vybudované odbavovací hale budou tyto provozní celky :

a) Veřejná hala - 1. nadzemní podlaží
-    prostory pro odbavení cestujících a jejich zavazadel
-    prostory pro bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich kabinových zavazadel při vstupu do neveřejného prostoru
-    přepážky cestovních kanceláří
-    přepážky leteckých společností
-    nový bar vč. VIP salonku
b) Galerie (zázemí letiště) - 2. nadzemní podlaží
-    kanceláře
-    celní úřad
-    pronajímatelné prostory
-    zasedací místnost.
 

Realizace 2. části stavby navazuje na v současné době probíhající stavební práce na 1. části stavby.

Po dokončení celé III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary vznikne ucelený funkční odbavovací komplex, který bude schopen zabezpečit odbavení cestujících podle požadovaných standardů s odpovídající prostorovou kapacitou. Současně dojde k dokončení reorganizace přepravních a kontrolních technologií transportu zavazadel.

Zhotovitelem stavby je Sdružení Letiště Karlovy Vary - III. etapa, účastníků sdružení Stavby silnic a železnic, a.s. Praha a Průmstav Praha, a.s. Konečný termín dokončení 2. části - výstavba nové odbavovací haly je 30.4.2009.

Třetí etapa modernizace letiště Karlovy Vary navazuje na dvě předchozí, které zahrnovaly rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy a rovněžkompletní rekonstrukci světelného zabezpečovacího zařízení. Tato etapa završí společnou snahu Karlovarského kraje a letiště odbavovat cestující podle mezinárodních úmluv, s maximálním komfortem a v odpovídajících prostorových podmínkách.

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz