Frequencies

Označení služby
Service designation
Volací značka
Call sign
Kmitočet
Frequency
Provozní doba
Hours of operation
Poznámky
Remarks
1 2 3 4 5
APP KARLOVY VARY APPROACH / KARLOVY VARY RADAR 118,650 MHz Jako správa AD.
As AD Administration
SSR k dispozici/AVBL
V případně výpadku je volací znak/In case of radar failure the call sign is KARLOVY VARY APPROACH
119,950 MHz
118,375 MHz reserve
121,500 MHz Tísňový kmitočet/Emergency FREQ
TWR KARLOVY VARY VĚŽ / KARLOVY VARY TOWER 121,225 MHz VDF k dispozici/AVBL.
Třída zaměření/Class of bearing: D.
SSR k dispozici/AVBL
121,500 MHz Tísňový kmitočet/Emergency FREQ
122,900 MHz HX Náhradní kmitočet/Supplementary FREQ
ATIS KARLOVY VARY ATIS 118,950 MHz H24 Vysílání v anglickém jazyce/Broadcast in English language.
Informace ATIS získat i na/ATIS information can be obtained even on +420 353 239 798
Updated: 16.03.2016
Homepage ~ Passengers and Guests ~ Company ~ For crew ~ Media ~ Site Map
© 2018 Airport Karlovy Vary Ltd. ~ Powered by: BeInside.cz