Životní prostředí - odpadové hospodářství

Prioritou při nakládání s odpady je jejich důsledné třídění, které jednak umožňuje využitelné složky odpadu jako např. sklo, papír, plastové obaly, kov předat následnému využití a jednak z odpadu oddělit ty složky, které by se mohly stát potenciálním nebezpečím pro životní prostředí.

Systém sběru tříděných odpadů je dlouhodobě zaveden tak, že jednotlivá pracoviště jsou vybavena nádobami na tříděný sběr, aby mohlo třídění odpadů probíhat přímo v místě vzniku odpadů.

V roce 2019 vyprodukovala společnost celkem 16,38 tun ostatních odpadů (což bylo o 3,4 t více, než v předcházejícím roce), přičemž z tohoto množství bylo vytříděno a předáno k recyklaci 6,38 tun odpadů. Tyto údaje korespondují s ročním hlášením zpracovaným v Integrovaném systému plnění ohlášení povinnosti ISPOP.

Stránka aktualizována: 30.08.2020
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2021 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz