Životní prostředí - ochrana ovzduší

Společnost provozuje pro zajištění výroby tepla plynové kotelny a jeden plynový hořák vzduchotechniky pro odbavovací budovu s topným médiem propan. Jedná se o zdroje, které nejsou posuzovány jako významné zdroje ovzduší podle výkonu do 0,1 MW. Před uvedením do provozu bylo odborným měřením ověřeno dodržování emisních limitů u rozhodných emisí a následně pro ně bylo vydáno povolení k provozu podle zákona o ochraně ovzduší. S ohledem na druh topného média a rozhodného příkonu zdroje tak významně nezatěžují životní prostředí, což společnost kontrolním orgánům dokládá v souhrnné roční evidenci zdrojů.

Stránka aktualizována: 30.08.2020
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2021 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz