Speciální služby cestujícím a hostům

Poskytování asistence osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Naším cílem je zajistit osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace možnost využívat letecké přepravy a zároveň jim zaručit stejný přístup k přepravě jako v případě ostatních cestujících.

Prostřednictvím personálu a vybavení je cestujícím poskytována na letišti pomoc, která odpovídá jejich zvláštním potřebám. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. vydává svoji vnitřní normu pro poskytování této pomoci jako normu kvality. Vnitřní norma je ke shlédnutí zde.

Tato asistence je poskytována bezplatně.

Na letišti Karlovy Vary si cestující se zdravotním postižením mohou tuto speciální službu vyžádat předem telefonicky na tel. čísle 353 360 611 nebo elektronicky na e-mailové adrese handling@airport-k-vary.cz, nebo přímo ve veřejné hale u panelu s označením Special Assistance Enquiries či u pracovnic na odbavovacích přepážkách (check-in) v den plánovaného odletu.

Stránka aktualizována: 21.01.2016
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2021 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz