Pohybové plochy

Vzletové a přistávací dráhy (RWY)

RWY ROZMĚRY VYHLÁŠENÉ DÉLKY
Označení Zeměp směr RWY (m) SWY (m) CWY (m) Pás RWY  (m) TORA  (m) ASDA  (m) TODA 
(m)
LDA (m)
29 293° 2150x30 - 140x178 2410x178 2010 2150 2150 2150
11 113° 2150x30 - 200x178 2150 2150 2350 2010
30 293° 1000x30 - - 1060x72 1000 1000 1030 1000
12 113° 1000x30 - - 1000 1000 1030 1000
RWY ÚNOSNOST POVRCH SKLON POZNÁMKY
29 PCN 54/F/A/X/T asfalto-beton +0,32% / -0,56% / -0,27% / +1,13% / -1,21%
310m / 500m / 805m / 415m / 120m
max. povolená výška porostu pásu RWY: 35 cm
11 PCN 54/F/A/X/T asfalto-beton +1,21% / -1,13% / +0,27% / +0,56% / -0,32%
120m / 415m / 805m / 500m / 310m
max. povolená výška porostu pásu RWY: 35cm; THR posunut o 140 m
30 5600 kg (0.70Mpa) tráva- max. povolená výška porostu: 35 cm - NIL
12 5600 kg (0.70Mpa) tráva- max. povolená výška porostu: 35 cm - NIL

Pojezdové dráhy

OZNAČENÍ TYP POVRCHU ŠÍŘKA
A asfalto-beton a beton 11 m v úseku mezi TWY D a TWY B
9,5 m v úseku mezi TWY B a THR 29
B asfalto-beton a beton 15m
C asfalto-beton a beton 11m
D asfalto-beton a beton 15m
E asfalto-beton a beton 15m
F tráva 12m
V tráva 10,5m
W tráva 10,5m
OZNAČENÍ (POPIS) ÚNOSNOST
A, C PCN 27/F/B/X/T
B PCN 43/F/C/X/T
D, E PCN 32/R/B/X/T
F, V, W 5600 kg

Obavovací plochy

OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POVRCH ÚNOSNOST POZNÁMKY
APRON M
(Middle)
před terminálem beton
asfaltobeton
PCN 50/R/A/X/T
PCN/46/F/A/X/T
4 stání pro letadla k.p.C
Pojezdový pruh
APRON W
(West)
severozápadně terminálu - vjezd z TWY A mezi TWY B a TWY C asfaltobeton pro letadla s MTW < 5700 kg pro letadla s rozchodem kol podvozku do 4,5 m a rozpětím křídel do 15 m
APRON E
(East)
východně terminálu za budovou HBS asfaltobeton PCN 46/F/A/X/T -

Odloučená parkovací stání letadel

Na TWY E.

Světelná zařízení

RWY APCH LGT THR LGT VASIS, PAPI TDZ RCLL REDL RENL SWY LGT
11 - VRB zelená LIH PAPI vlevo 3.5° - - 2010m/60m bílá VRB LIH, LAST 600m YCZ červená -
29 PALS 900m LIH VRB zelená LIH PAPI vlevo 3.5° - - 2010m/60m bílá VRB LIH, LAST 460m YCZ červená 140m žlutá

Pojezdové postranní řady :
Modré na TWY B, TWY D, TWY E, obratišti u THR RWY 29.

Značky na pohybových plochách

RWY 11/29 :
  • poznávací značky VPD, osové a prahové značky, posunutý práh, šipky, značky dotykové zóny a zaměřovacího bodu, postranní dráhové značky
RWY 12/30 :
  • prahové a postranní dráhové značky

Pojezdový řídící systém

Vertikální informační systém s reflexní folií je umístěn na systému TWY AD a na systému RWY AD. Jednotlivé informační tabule - prvky jsou před křižovatkami TWY a RWY ve vzdálenostech odpovídajícím značkám vyčkávacích míst dle předpisu L-14 Letiště, v převažujících případech v průsečíku kolmice, vedené od osy příslušné TWY na počátek jejího úseku, kde to konfigurace TWY umožňuje.

Vzdálenost informačních prvků umístěných na lámacích spojkách do max. výšky 110 cm nad terénem od okraje TWY je 8,5 m.

Vertikální informační systém se skládá z :
  • informačních znaků (význam proveden v černé barvě na žlutém podkladě a v případě informace o místu žlutá písmena na černém podkladu)
  • příkazových znaků (význam proveden v bílé barvě na červeném podkladě)
Informační znaky vyznačují jednotlivé TWY alfabeticky, příkazové znaky jsou vyjádřeny kombinací arabských čísel.
DRUH ZNAČKY RWY
Poznávací značky 11 29
Osové značky Ano Ano
Značky dotykového pásma (m) 150 150
450 450
600 600
Vzdálenostní značky 300 300
Postranní značky Ano Ano

Heliport

není

Stránka aktualizována: 21.01.2016
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2021 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz