I. etapa moderizace - (rekonstrukce stávající vzletové a přistávací dráhy)

28.06.06
Tisková zpráva : Modernizace letiště Karlovy Vary - I. a II.etapa
V I. etapě modernizace letiště v Karlových Varech byla provedena rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy. Stavební práce byly zahájeny 1. listopadu 2005. Cílem projektu bylo zvýšení únosnosti a srovnání povrchu dráhy v podélné ose pro zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. ... | zobrazit celý článek

02.06.06
3. fáze I.etapy modernizace letiště Karlovy Vary spojená s výlukou provozu skončila
Letiště Karlovy Vary bylo dne 28. května 2006 ve 14.00 hod. po více než 80 dnech opět otevřeno pro letecký provoz a tím byla ukončena 3. fáze stavebních prací v rámci projektu 'I. etapa modernizace letiště Karlovy Vary - Zvýšení únosnosti RWY 11-29 na LKKV'... | zobrazit celý článek

18.05.06
Do termínu plánovaného obnovení leteckého provozu zbývá již jen 8 dní
Aktuální informace k postupu prací... | zobrazit celý článek

12.04.06
Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa - kontrolní den stavby
V pondělí 10. dubna 2006 se konal kontrolní den stavby "Modernizace letiště Karlovy Vary - I.etapa." Tato etapa rekonstrukce karlovarského letiště začala 1. 11. 2006 a skončí 24.6. 2006... | zobrazit celý článek

23.03.06
Tisková zpráva
Karlovy Vary 23.3.2006
K dnešnímu dni byla ukončena jednání mezi Karlovarským krajem, provozovatelem letiště a zhotovitelem stavby rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy v rámci projektu "Modernizace letiště Karlovy Vary - I.etapa". Vzhledem k dosavadnímu vývoji situace a neplánované výluce letiště došlo k dohodě o ponechání stávající výluky a celkovém urychlení výstavby... | zobrazit celý článek

08.03.06
Tisková zpráva k uzavření letiště Karlovy Vary
Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. byla dnes ve 14,00 hodin nucena s ohledem na bezpečnost leteckého provozu dočasně uzavřít veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary. Důvodem k tomuto kroku jsou pokračující stavební práce v rámci akce "Modernizace letiště Karlovy Vary - I.etapa". ... | zobrazit celý článek

08.11.05
Tisková zpráva : Začíná I. etapa modernizace letiště Karlovy Vary
1. listopadu 2005 byla slavnostně zahájena I. etapa postupné modernizace Letiště Karlovy Vary. Projekt pod názvem 'Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa', jehož Investorem je Karlovarský kraj bude probíhat od 1.11.2005 do 17.7.2006... | zobrazit celý článek

II. etapa moderizace (rekonstrukce světelného zabezpečovacího zařízení VPD)

12.04.06
Tisková zpráva : Letiště Karlovy Vary zahájilo II.etapu modernizace
Projekt "Modernizace letiště Karlovy Vary - II.etapa" navazuje na I.etapu modernizace a zahrnuje modernizaci světelného zařízení letiště, která je jednou z nejdůležitějších aktivit z hlediska zajištění celoroční provozuschopnosti letiště, zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti leteckého provozu... | zobrazit celý článek

III. etapa moderizace (terminál)

16.02.2008
Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje: Informace o průběhu stavby "Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa"
Přinášíme tiskovou zprávu Karlovarského kraje s informací o průběhu modernizace letiště Karlorvy Vary - III. etapa - 1. část - Úpravy stávající odbavovací budovy... | zobrazit celý článek

16.02.2008
Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje: Informace o průběhu stavby "Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa"
Přinášíme tiskovou zprávu Karlovarského kraje s informací o průběhu modernizace letiště Karlorvy Vary - III. etapa - 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy... | zobrazit celý článek

28.05.2007
Tisková zpráva Karlovarského kraje: Zahájení stavby
Aktem slavnostního zahájení stavby, který proběhl 24.5. 2007 přímo na karlovarském letišti, byly započaty práce na první části III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary. První část této etapy spočívá v úpravě stávající odbavovací budovy pro splnění schengenských úmluv. V druhé části etapy půjde o výstavbu nové moderní odbavovací haly. Ta by měla být se stávající budovou propojena přístavbou - spojovacím krčkem. Nový futuristický halový komplex bude evokovat představu kovového trupu letadla bez křídel... | zobrazit celý článek

NUTS2 SEVEROZÁPAD

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Stránka aktualizována: 21.01.2016
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2021 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz