I. etapa

Zvýšení únosnosti RWY 11/29

Byla provedena úprava nivelety RWY tak, aby splňovala požadavky předpisu L 14 na podélný sklon RWY a viditelnost podél RWY (ze 3 m na 3 m). Zvýšení únosnosti bylo realizováno vybouráním stávající RWY v úseku 476 m od THR RWY 29 a výstavbou nového úseku RWY a navazujícího STRIPu RWY na násypu o max. výšce 1,8 m. Zbytek RWY v délce 1674 m byl zesílen. Celková délka RWY se rekonstrukcí nezměnila a zůstala původní, tj. 2150 m.

Únosnost RWY byla navržena tak, aby odpovídala provozu letounu Boeing 737-400 o vzletové hmotnosti 59 t, přičemž byla navržena životnost vozovky 20 let pro počet pohybů vycházející z předpokládaného výchozího stavu 2004 tj. 480 pohybů za rok při meziročním přírůstku 5 -10%.

V rámci stavební akce bylo dále provedeno denní dráhové značení, nové odvodňovací žlaby podél RWY náhradou za stávající, pročištění stávající dešťové kanalizace a příkopů a úsek nové dešťové kanalizace napojený do stávající dešťové kanalizace.

Prostor výstavby se nacházel na stávajících letištních plochách a v jejich blízkosti. Jedná se o území rovinaté až mírně svažité, buď se zpevněnými plochami nebo zatravněné. Veškeré plochy v prostoru výstavby daném hranicí stavby byly, mimo zpevněných ploch, výškově upraveny a zatravněny.

zpět na přehled plánovaných etap modernizace

Stránka aktualizována: 21.01.2016
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz