II. etapa

Rekonstrukce světelného zabezpečovacího zařízení

Náplní projektu světelného vybavení byla instalace nového přibližovacího systému vysoké svítivosti RWY 29 pro přesné přístrojové přiblížení kat. I (PALS 29-VS), osového zábleskového systému RWY 29 (ZS 29), prahové příčky vysoké svítivosti RWY 29 kat. I (THR 29), postranních řad a koncových příček vysoké svítivosti RWY 11-29 kat. I, postranních řad obratiště, TWY B a APRONu, a dále sestupového systému RWY 29 (PAPI 29) vč. instalace nových izolačních transformátorů, primárních sériových a sekundárních rozvodů, napájecí a řídící jednotky pro ZS 29 a regulátorů konstantního proudu CCR.

Dále ve vazbě na stavbu "Zvýšení únosnosti RWY 11-29" projekt obsahoval reinstalaci 8-mi ks stávajících zapuštěných světel posunuté prahové příčky RWY 11, reinstalaci 5-ti ks stávajících světel postranních řad TWY A, D a demontáž 25 ks nadzemních a 2 ks zapuštěných světel postranních řad vč. izolačních transformátorů u rušeného "ucha" TWY A/E u prahu RWY 29.

Projekt rovněž řešil napájení nově osazovaných zdrojů konstantního proudu pro světelné vybavení dráhy. Dle předpisu L14 jsou pro napájení těchto zařízení třeba dva nezávislé zdroje el. energie, proto bylo nutné osadit nový dieselový generátor (DA) jako záložní zdroj el. energie ke stávajícímu napájení (přívod VN).

V rámci rekonstrukce světelného vybavení RWY 11- 29 na LKKV byla provedena stavební připravenost pro světelné vybavení letiště a pro náhradní zdroj.

Zároveň s výstavbou vlastního světelného systému bylo provedeno odstranění porostu v předepsaném rozsahu území přibližovací světelné soustavy.

Stavba probíhala v souběhu s akcí "Modernizace letiště Karlovy Vary-I.etapa - Zvýšení únosnosti RWY 11-29 na LKKV", jejímž investorem byl Karlovarský kraj.

zpět na přehled plánovaných etap modernizace

Stránka aktualizována: 21.01.2016
Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu
© 2020 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz