Výsledky hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2011

20.06.2012, 14:14

Výsledky hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. za rok 2011 výrazně překonaly očekávání. Společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši 9 933 471,- korun, zisk po zdanění pak dosáhl 8 925 001,- korun.

Rada Karlovarského kraje na svém jednání dne 18. června 2012 schválila jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2011. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, dosáhla ze svého hospodaření v roce 2011 zisku po zdanění ve výši 8 925 001,- korun. Ve srovnání s rokem 2010 tak došlo k navýšení zisku o více než 400%.

Zvýšení provozních výkonů letiště v roce 2011 se pozitivně odrazilo i na hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za toto období. Plánovaný zisk na rok 2011 se podařilo překročit více než dvakrát, a to za situace, kdy letiště významně investovalo do rozvoje infrastruktury a pořízení nové mechanizace.

Přestože vývoj hospodaření letiště v průběhu roku 2011 naznačoval, že by mohlo dojít k překročení plánovaného zisku, jeho konečná výše je rozhodně příjemným překvapením. Naše letiště se tak stává, především díky své klientele a jejímu zájmu cestovat do našeho regionu, zcela ojedinělým příkladem toho, že je i přes relativně malé objemy přepravených cestujících možné u regionálního letiště této velikosti dosáhnout finanční soběstačnosti a zisku. Vyžaduje to ovšem kvalitní řízení, správné nastavení pracovních procesů a důsledné využívání zdrojů, které jsou k dispozici. Jsem rád, že se to na našem letišti zjevně daří“, uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Je nepopiratelné, že rozvoji našeho letiště napomáhá zájem o cesty do regionu zejména ze strany občanů Ruské federace a víme, že potenciál této klientely ještě zdaleka není vyčerpán. Zároveň bychom ale rádi viděli ze strany příslušných subjektů a institucí snahu o přilákání turistů i z jiných destinací, abychom měli argumenty pro naše jednání s leteckými společnostmi o rozvoji nových leteckých linek, které by zároveň mohly nabídnout ve větší míře své služby i obyvatelům našeho regionu. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. jde v tomto příkladem a díky svým hospodářským výsledkům mohla přistoupit v dnešní době k neobvyklému kroku – plošnému snížení všech poplatků na letišti pro pravidelné a charterové lety od 1. 7. 2012“, dodal ředitel letiště Václav Černý.

Pro letošní rok společnost plánuje zisk ve výši 6 300 000,-- korun a při jeho sestavování již bylo se snížením cen v pololetí počítáno. Nižší objem plánovaného zisku je dán kombinací rostoucích mzdových nákladů, nákladů na opravy pronajatého majetku a také vlivem významného navýšení objemu investic do rozvoje letiště a tím i zhodnocení majetku kraje jako vlastníka. Celkový objem investic v letošním roce je naplánován na 18 miliónů korun (bez DPH) a bude hrazen výhradně z vlastních prostředků společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. v kombinaci s dostupnými finančními mechanismy (bankovní úvěry či leasing).

Za leden až květen 2012 prošlo letištěm Karlovy Vary celkem 42 328 cestujících, což je o zhruba 20% více, než v loňském roce. Zároveň bylo odbaveno celkem 32 134 kg zboží a pošty, což znamená pokles o zhruba 24% oproti loňskému roku. Jednou z hlavních příčin poklesu je skutečnost, že u zboží přepravovaného z Karlových Varů se jedná o tzv. dokládku, což v praxi znamená, že zejména při vyšším počtu cestujících a tím větším vytížením letů z Karlových Varů, je možné přepravovat menší objem zboží.