Tiskové zprávy

Veřejná zakázka: Dokumentace pro posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí

04.05.2016, 12:25
| Letiště

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. dne 3. 5. 2016 obeslala 5 uchazečů s výzvou k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ke zpracování oznámení dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dokumentace EIA dle přílohy č. 4. Vzhledem k tomu, že přímé oslovení uchazečů nevylučuje podání nabídek i jiných uchazečů, kteří splní kvalifikační podmínky, podrobnosti k zakázce jsou pro případné zájemce k dispozici na http://www.airport-k-vary.cz/cs/verejne-zakazky/

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. začala pro cestující i veřejnost provozovat službu prodeje letenek

22.04.2016, 22:23
| Služby cestujícím

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. začala pro cestující i veřejnost provozovat službu prodeje letenek. Provozní doba přepážky Rezervace a prodej letenek, která poskytuje i další služby souvisejících s letem (rezervace míst, změny letenek, nadváhy a nadrozměrná zavazadla apod.), je od pondělí do čtvrtku mezi 08:00 a 16:00 hod. a v pátek od 08:00 do 11.30 nebo můžete v uvedené době telefonovat na číslo 731195008 či zaslat email na: ticket@airport-k-vary.cz.

Pro poptávku letenek rovněž můžete použít interaktivní formulář umístěný na našem webu:

http://www.airport-k-vary.cz/cs/prodej-letenek/ 

Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci letiště, postaví novou stanici požární služby

05.04.2016, 16:53
| Letiště

Moderního zázemí se už brzy dočkají příslušníci útvaru Záchranné a požární služby (ZPS) na mezinárodním letišti v Karlových Varech. Za účasti hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla byla dnes na letišti slavnostně zahájena výstavba nového objektu ZPS, který představuje další krok v modernizaci letiště. ...

Tisková zpráva: Přepravní výkony letiště v roce 2015

23.01.2016, 20:29
| Letiště

Přes výrazný pokles počtu odbavených cestujících na letišti v Karlových Varech v roce 2015, způsobený omezením poptávky po cestách do zahraničí ze strany ruské klientely, poklesem hodnoty rublu a částečnou liberalizací leteckého trhu mezi Moskvou a Prahou, skončilo hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. mnohem lépe, než bylo plánováno. ...

Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci letiště, v listopadu zahájí výstavbu nového zázemí pro letištní hasiče

22.09.2015, 14:25
| Letiště

Na dnešním jednání Rady Karlovarského kraje byl schválen výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby nového objektu Záchranné a požární služby (ZPS) letiště Karlovy Vary. Do otevřeného výběrového řízení se přihlásilo celkem 16 společností. Vítězem se stala společnost JURICA a. s., která nabídla realizovat uvedenou stavbu za cenu 26.626.891,-- Kč bez DPH. Financování stavby je zajištěno zejména z části nájemného ve výši 20.376.747,- Kč bez DPH, které bude společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. uhrazeno Karlovarskému kraji nejdéle v termínu do 31. 12. 2015 (jedná se o nájemné za období let 2013 až 2015), prostředky získanými z převodu pozemků letiště do vlastnictví ŘLP ČR, s. p. ve výši 333.821,- Kč a zbylá část (cca. 6 milionů Kč bez DPH) bude hrazena přímo investorem, tj. Karlovarským krajem. ...

Úvodní stránka ~ Cestující a hosté ~ Společnost ~ Pro posádky ~ Tisk ~ Mapa webu ~ Odkazy
© 2016 Letiště Karlovy Vary s.r.o. ~ Powered by: BeInside.cz